Tijdens de startbijeenkomst (18 januari) in het kader van de Wijkvernieuwing zijn 4 thema’s besproken.
De 4 thema’s waren:

 • Aantrekkelijke en veilige buurt
 • Ouder worden in Beijum
 • Gezond, veilig en kansrijk opgroeien
 • Iedereen doet mee

Dit was een avond vol met mooie verhalen en ideeën voor de wijk.
Op donderdag 11 april, de maandelijkse inloopavond van Wijkplatform Beijum, gaan wij verder met het thema ‘Iedereen doet mee’.

Vergeet niet u aan te melden, dit i.v.m. de catering.  Indien u (ook) gebruik wil maken van de buurtbus geef dit dan ook aan
via info@beijum.nl

 

 

Dit bericht heeft 4 reacties

 1. John

  Staat er iets op papier zodat ik weet wat er gedaan/verwacht wordt? De 3 zinnen (wat is er al, samen verder werken, krachten bundelen) zijn nogal breed en (daarom) ook wat vaag. Ook graag ter verduidelijking, welke link(en) heeft/hebben dit met het wijkvernieuwingsplan?

  1. Web redactie

   Beste John, Deze uitnodiging vloeit voort uit de startbijeenkomst Wijkvernieuwing van 18 januari j.l. De drie zinnen slaan mede op de thema’s die opgesteld waren.
   Uit de vele reacties viel op te maken dat veel Beijumers en organisaties/ verenigingen niet weten wat er al in de wijk is en wat er speelt.Maar ook dat men verbinding/samen werking zoekt ten aanzien van de thema’s. Om hier dieper op in te gaan en een juiste beeldvorming te krijgen wat er nog mist of beter kan en ideeën hierover te krijgen is een doel van deze bijeenkomst.

   1. John

    Als ik denk aan ‘iedereen doet mee’ komen – het wijkvernieuwingsplan indachtig – m.i. vooral twee zaken naar voren: het bestrijden van armoede en het vernieuwen en versterken van de bewonersparticipatie, respectievelijk de thema’s 3 en 1. Volgens mij uiterst concreet en ook in het plan staat dat er geld is (of nog komt) voor inzet van personeel op beide onderdelen. Wat mij betreft thema’s die dus uitstekend passen onder deze noemer, maar gaat het daar ook over?
    Of gaat het hoe organisaties beter met elkaar kunnen of moeten samenwerken en meer propaganda moeten maken? Is toch iets anders.

    1. Web redactie

     Het gaat om wat de wijk wil John, hoe je met elkaar communiceert, doelen stelt en bereikt, uitvoert en hierin participeert.

Geef een reactie