Beijum Bruist!

Beijum is een prachtwijk waarin iedereen meetelt en meedoet. Een plek waar ieders talent tot volle bloei komt en waar mensen met verschillende culturen en achtergronden elkaar verrijken. Een wijk met gelijke kansen op ontplooiing voor ieder kind en waar niemand arm of eenzaam is.
Beijum is een wijk waar je je leven lang wilt blijven wonen en waar voldoende voorzieningen zijn om er tot op hoge leeftijd een zinvol bestaan te kunnen leiden. 
Dit is het doel van de Wijkvernieuwing Beijum Bruist!

Wijkbewoners, de gemeente, woningcorporaties en andere partijen zijn samen aan de slag gegaan om dit te bereiken. De plannen voor de wijkvernieuwing van Beijum zijn door de gemeente vastgelegd in het Koersdocument
Beijum: Het beste van stad en ommeland” (januari 2018) en het Wijkvernieuwingsplan Beijum (september 2018).

Afbeelding: beeldverslag door Corien Bögels van de Startbijeenkomst Wijkvernieuwing Beijum op 18-01-2019.