Beijum in Bedrijf: broedplaats in de wijk

Een van de doelstellingen van het wijkvernieuwingsproject Beijum Bruist! is het vergroten van toekomstperspectief voor Beijumers door ze eigen regie over hun leven te geven via opleiding, werk en het financieel gezond maken van huishoudens (bijv. Project Kansrijk Oost).

Onderzoek naar de mogelijkheden van een wijkbedrijf in Beijum wees uit dat belangrijke thema’s ontmoeting, armoedebestrijding, werk en zelfredzaamheid zijn.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot Beijum in Bedrijf: een alliantie van het Heerdenhoes, het Trefpunt, WerkPro en Stadsboerderij De Wiershoeck. Hier worden verschillende initiatieven in de wijk bij elkaar gebracht, zodat steeds meer Beijumers mee kunnen doen.