Twee jaar Sterk Netwerk

Klik HIER naar de fotorapportage van twee jaar Sterk Netwerk, februari 2022.

lik HIER voor het verslag van Sterk Netwerk van 3 februari 2022 in De Beijumer (pagina 5).

Klik HIER naar de afsluiting Sterk Netwerk van 3 februari 2022.

Sterk Netwerk draait op volle toeren

Samen met bewoners bundelen professionals en organisaties in de wijk hun krachten. Dat doen ze in een sterk netwerk, door samen te werken en activiteiten op elkaar afstemmen. Door samen te komen in grote netwerkbijeenkomsten en door een-op-een ‘koffiedates’, om kennis te maken en (vak)kennis uit te wisselen.

Er zijn een aantal doelstellingen geformuleerd en er wordt gewerkt aan de hand van vier sociale thema’s: iedereen doet mee, toekomst met perspectief, gezonde en kansrijke generatie en ouder worden in Beijum.

Doelstellingen:
Wij – Sterk Netwerk Beijum – dragen bij aan:

  • Een prachtwijk waarin iedereen meetelt en meedoet.
  • Een plek waar ieders talent tot volle bloei komt en waar mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden elkaar verrijken.
  • Een wijk met voor ieder kind gelijke kansen op ontplooiing en waar niemand arm of eenzaam is.
  • Een wijk waar je je leven lang wilt en kunt blijven wonen met voldoende voorzieningen

Sociale Agenda Beijum Bruist 2020-2021:

Thema IEDEREEN DOET MEE
Minder mensen voelen zich eenzaam.

  1. Mensen weten beter welke activiteiten er zijn waar je aan mee kunt doen of waar je aan kunt bijdragen.
  2. Meer verbinden van formele en informele initiatieven.

Thema TOEKOMST MET PERSPECTIEF  vanuit de vraag “Wat wil jij”
Er is minder stress bij Beijumers die in armoede leven.

  1. Regelingen zijn beter bekend bij en toegankelijker voor Beijumers die in armoede leven.
  2. Er zijn meer activiteiten gericht op vergroten toekomstperspectief die aansluiten bij de vraag.

 Thema GEZONDE EN KANSRIJKE GENERATIE
Alle jonge kinderen (min 9 maanden tot 4 jaar) krijgen een kansrijke start.

  1. De leefomgeving in Beijum is veilig en gezond voor kinderen.
  2. Iedere jeugdige krijgt alle kansen om zijn/haar talenten te ontwikkelen.
  3. Meer jongeren hebben een startkwalificatie.

Thema OUDER WORDEN IN BEIJUM
Minder ouderen voelen zich eenzaam.

  1. De leefomgeving in Beijum is prettig en toegankelijk met goede voorzieningen en beweegmogelijkheden.
  2. In Beijum zijn meer geschikte woningen voor ouderen.
  3. Er is meer verbinding tussen jong & oud.

Betrokkenen:
Els Bruinewoud, Jelly Bruining (gemeente)
Naomi Rumaloine, Marleen van Leeuwen (Wijkplatform, kerngroep)