Verslag: Samen dromen vangen… en waarmaken
Bijeenkomst van wijkvernieuwingsthema “Iedereen doet mee: Samen maken we de buurt”

Donderdag 12 maart, gespreksleider: Ruud van Erp
17.30 – 20.30 Aanwezig: ± 25 personen
De Wegwijzer Mailinglijst: 4 nieuwe e-mailadressen

Algemeen schets van de avond
Het waren een aantal spannende uren voorafgaande aan de avond. Het corona-virus rukte meer en meer op in het land. Anderhalf uur voor de start van de bijeenkomst werden op een persconferentie de nieuwe landelijke richtlijnen bekend gemaakt. Het was onduidelijk in hoeverre deze maatregelen van invloed zouden zijn op de avond. Welke besluiten zouden wij moeten nemen, wat zou verstandig zijn? De landelijke richtlijnen werden die middag aangescherpt. Voor bijeenkomsten was het belangrijk om te kijken naar het aantal deelnemers. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moesten worden afgelast. Op onze aanmeldingslijst stonden 50 deelnemers. Met deze kennis en richtlijn is besloten dat de avond plaats zou vinden. De communicatie naar alle deelnemers die middag bestond uit twee updatemails. Eén e-mail voor de persconferentie, waarin wij aangaven de huidige stand van zaken in de gaten te houden en dat de avond vooralsnog door zou gaan. De twee e-mail kwam gelijk na de persconferentie, waarin wij de richtlijn vertelden en aan de hand daarvan hebben besloten de avond door te laten gaan.

Om 17.00 was de inloop voor de avond. Het was een rustige inloop, langzaamaan kwamen er steeds meer bewoners binnenwandelen. De kinderraad kwam samen met Vicky de dromenvangers ophangen en zij kregen allemaal nog een kleine update over hoe de avond zou gaan. Uiteindelijk zaten wij met ongeveer 25 personen bij elkaar voor een mooie avond. Naar alle waarschijnlijkheid hebben veel deelnemers thuis besloten aan de hand van de huidige omstandigheden besloten dat het verstandig zou zijn om niet deel te nemen aan de avond. Hier hebben wij met elkaar alle respect voor. We hebben ons gericht op degenen die wel zijn gekomen en samen met de aanwezigen een avond neergezet, vol mooie dromen.

Ruud van Erp, oud gebiedsmanager en nog altijd betrokken bewoner, was de voorzitter voor de avond. Hij leidde avond in en nam alle tijd om de kinderen uit de kinderraad een podium te geven. Zij hadden samen met ouderen uit de wijk de dromenvangers gemaakt. Een grote droom van de kinderraad is namelijk samen, jong en oud, wat te betekenen voor de wijk. Zo hebben zij een gezamenlijke maaltijd georganiseerd met de kerk, met Valentijnsdag zijn zij naar het Munsterhoes gegaan om de bewoners daar een Valentijnsknuffel te geven en zij hebben nog veel meer dromen voor de wijk. Het was mooi om te zien dat de kinderen in het zonnetje gezet werden en dat zij hiervan genoten. Een prachtige manier om hun inzet te belonen.

Hierna kwam het moment voor de aanwezigen om met elkaar te dromen. Er stond soep met brood klaar en er lagen kaartje op tafel om de dromen op te schrijven. Bewoners hebben allerlei dromen opgeschreven, welgeteld 56 dromen. De kinderen hebben alle dromen verzameld en gecategoriseerd. Dit leverde 9 dromen voor eten & drinken op, 11 dromen voor cultuur, 18 dromen voor groen, 7 dromen voor ontmoeten & inclusief, 4 dromen voor sport & bewegen en tot slot nog 4 dromen op die niet tussen één van de bovenstaande categorieën passen. Al deze dromen zijn in een ander document verzameld. Uiteindelijk mochten de kinderen ook aangeven wat hun top 3 was. De nummer 1 voor de kinderen was een groene speel-route door de wijk. Een wandelroute langs leuke speelplekken, groene gebieden en tijdens deze wandeling wilden ze ook nog plastic oprapen en kijken wat beter kan op de route. Als tweede zouden ze graag een theater willen. Een plek om te dansen, muziek te maken, musical te houden, misschien zelfs een Beijums theatervoorstelling maken. Tot slot vinden de kinderen het mooi om elkaar meer te ontmoeten. Zo zouden we elkaar misschien gewoon altijd moeten groeten, bracht een bewoner uit de zaal naar voren.

Uiteindelijk is geprobeerd om zoveel mogelijk concrete afspraken te maken. Bij de kinderraad hebben verschillende bewoners zich aangesloten om één van de top 3 dromen te helpen realiseren. Deze gegevens heeft Vicky Cuevas, die de kinderen in de kinderraad begeleid, verzameld. Daarnaast kwamen er vanuit de zaal ook de behoefte om te starten met ouder-apenkooi als de kinderen spelen tijdens de sportinstuif. Deze bewoner gaf aan dat graag te willen organiseren, maar gaf aan hulp nodig te hebben. Ook zouden twee ouders graag voor 0 tot 4-jarigen activiteiten ’s middags in de wijk willen hebben. Mariëlle kon hen uitnodigen om bij een werkgroep van ouders aan te sluiten, die met dit doel bij elkaar komt. Tot slot heeft iedereen nog rustig met elkaar gesproken en is men ontspannen naar huis gegaan

Het was een geslaagde avond. Er zijn weer ontzettend veel ideeën ingebracht. Bewoners hebben zich bij de kinderraad aangesloten om gezamenlijk aan de slag te gaan. Verbindingen zijn tot stand gekomen en de kinderen uit de kinderraad konden ervaren hoe zeer zij worden gewaardeerd. Voor een volgende avond zijn er wel leerpunten om mee te nemen. Zo waren er ook enkele professionals aanwezig. Zij hadden beter geïnformeerd kunnen worden over het doel van de avond; bewoners activeren zelf aan de slag te gaan met hun eigen ingebrachte ideeën. De neiging ontstond bij de professionals om de ideeën binnen hun eigen domein en werkzaamheden te trekken. Hierdoor verliezen de bewoners eigenaarschap over het idee. De verbinding met professionals is zeker gewenst, maar nog niet noodzakelijk of productief op een avond zoals deze. Door het idee van de bewoner binnen de professionele sfeer te trekken, krijgen bewoners gemakkelijker het gevoel dat de professional aan het werk gaat en zij klaar zijn. In het vervolg zou het verstandig zijn de aanwezige professionals te instrueren over de doelstelling van de avond en welke rol er van hen wordt verwacht. Uiteindelijk kunnen zij dan later alsnog met de signalen, ideeën en bewoners aan de slag, maar blijft de bewoner aanzet.

 

Tot slot was men weer onder de indruk van de organisatiekunsten van Bob en Natalie vanuit de Wegwijzer: De manier waarop zij de sfeer kunnen aanbrengen in een simpel zaaltje, hoe zij zorgen dat er voldoende eten en drinken is en altijd nog een keer checken of alles goed gaat. Daarnaast was Ruud van Erp een gezellige spreker, die jong en oud kon verbinden op een avond. Er werd gelachen en tegelijkertijd werd er ook serieus nagedacht.