“Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden. Het op een na beste moment is vandaag”

Beijum Duurzaam

In 2035 wil de gemeente Groningen CO2-neutraal zijn. Dan moeten we gebruik maken van duurzame bronnen en niet langer van aardgas. Duurzame energie komt uit zon, wind, restwarmte of biomassa. En in 2050 stopt de gaswinning.

Forse doelstellingen. Ook in Beijum moet een warmteplan opgesteld worden.  Maar ook nu al kunnen bewoners meedenken over en werken aan een duurzame wijk.

Energieteam De Werkbeij

In Beijum staan zo’n 3000 eigen huizen en 3200 huurwoningen. De aanpak voor deze huizen is verschillend. Om warm te blijven wonen moeten we voor de huurwoningen in gesprek met de woningcorporaties. Voor de aanpak van de eigen huizen bestaan er subsidies en gunstige leningen. Een groep Beijumers wil zich inzetten voor verduurzaming en energiebesparing van de huizen. Energieteam De Werkbeij is sinds begin 2019 bezig. Deze groep richt zich op de eigenaren, maar er wordt ook nagedacht over het opstarten van een groep voor huurders.

Op de website van het Energieloket is informatie te vinden over de maatregelen die mogelijk zijn en welke subsidies hiervoor bestaan.

Kleine maatregelen

Ook de energiecoaches kunnen advies geven over kleine aanpassingen die de energierekening verlagen (energie-sparen.nu). En met het project Junior Energiecoach kunnen kinderen ook veel leren over energiebesparing (juniorenergiecoach.nl).

In maart 2019 zijn warmtescans gemaakt van de voorgevels van huizen in de Albrondaheerd. De bewoners daar hebben een persoonlijk rapport ontvangen met een vrijblijvend isolatie-advies.

Wilt u meedoen met de Energiegroep voor eigenaren of voor huurders? Meedenken hoe we samen Beijum duurzaam kunnen maken? Niet wachten, maar nu al in actie komen? Neem dan contact op via werkbeij@beijum.nl.