De Gemeente Groningen heeft het Gebiedsjaarplan Oost 2024 gepubliceerd (ontvangen 5 maart 2024)

In de Inleiding lezen we het volgende:
“Groningen werkt gebiedsgericht. Dat betekent dat de gemeente niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter, de cijfers, en de specifieke wensen van een gebied. Alle zeven gebieden in de gemeente Groningen hebben een wijk- of dorpswethouder en een gebiedsteam.
Zij maken een analyse van het gebied en stemmen de plannen van de gemeente op elkaar af. Ze werken samen met bewoners en wijk- en dorpsorganisaties. Met een gebiedsgerichte aanpak proberen we het onderlinge vertrouwen te versterken en de leefbaarheid in wijken te verbeteren waar dat nodig is. Hoe de situatie in het gebied Oost is en welke plannen er worden uitgevoerd in 2024, kunt u hier lezen.”

Pagina 3 van het plan gaat over Beijum.
Deze pagina staat achter de volgende link: Gebiedsjaarplan Oost 2024, Beijum