Wat is het doel van de Wijkvernieuwing Beijum Bruist? 

Een prachtwijk waarin iedereen meetelt en meedoet. Een plek waar ieders talent tot volle bloei komt en waar mensen met verschillende culturen en achtergronden elkaar verrijken. Een wijk met gelijke kansen op ontplooiing voor ieder kind en waar niemand arm of eenzaam is. Een wijk waar je je leven lang wilt blijven wonen en waar voldoende voorzieningen zijn om er tot op hoge leeftijd een zinvol bestaan te kunnen leiden.
Wijkbewoners, de gemeente, woningcorporaties en andere partijen zijn samen aan de slag gegaan om dit te bereiken.

De plannen voor de wijkvernieuwing van Beijum zijn door de gemeente vastgelegd in het Koersdocument “Beijum: Het beste van stad en ommeland” (januari 2018) en in het Wijkvernieuwingsplan Beijum (september 2018). Deze en alle overige documenten zijn te vinden onder de knop Documenten Wijkvernieuwing.