Hoe krijg je een aantrekkelijke en veilige buurt?

Tijdens het wijkplatform a.s. donderdagavond presenteert stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers de gemeentelijke plannen voor de openbare ruimte voor volgend jaar. Het gaat dan over (het onderhoud van) het groen, over veilige – en toegankelijke! – paden voor wandelaars en fietsers, over wijkmoestuinen, over nog veel meer…

Wat gaat er veranderen, wat gaat er uitgevoerd worden? Het is nu nog een conceptplan waar bewoners op kunnen reageren. Ze kunnen zich ook aanmelden om de plannen verder uit te werken. Begin januari worden de plannen definitief gemaakt en daarna uitgevoerd samen met bewoners. De presentatie op 12 december is dus geen eindstation, maar een eerste stap.

De input voor het plan komt voort uit wijkavonden in januari en juni van dit jaar, van werkgroepen in de wijk en onderzoeken die de gemeente heeft laten doen. Rooijakkers: “We bundelen dat als het ware in een voorstel waar we volgend jaar mee aan de slag gaan.”

Meedenken? Meepraten? Meedoen? Kom dan donderdag 12 december om 19.30 naar de Wijkinloop van het Wijkplatform in de Wegwijzer (Ypemaheerd 42, naast de bibliotheek).

Niet zo toegankelijk voor rolstoelen… (Grevingaheerd)

Geef een reactie