Donderdagavond 13 februari om 19.30 is de eerstvolgende Wijkinloop van het Wijkplatform. Iedere tweede donderdag van de maand komen Beijumers bij elkaar om van alles en nog wat over de wijk te bespreken. Iedereen is welkom.

Tijdens deze bijeenkomst geeft projectleider Annet Witvoet (Gemeente Groningen) een toelichting op de heerdenaanpak.

Wat is de heerdenaanpak?
Beijum is 40 jaar oud en dat is zichtbaar in de openbare ruimte. In de heerdenaanpak wordt al geruime tijd op een kleinschalige manier samengewerkt om de directe woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken. Verschillende heerden zijn/worden aangepakt, zoals de Atensheerd, de Isebrandtsheerd, de Galkemaheerd en de Godekenheerd.

Kunst in de Atensheerd

Bewoners, gemeente Groningen, WIJ Beijum, de woningcorporaties, de politie en andere partijen slaan daarbij de handen ineen. Met elkaar pakken we waar nodig het uiterlijk van de heerd aan. Maar ook andere onderwerpen, zoals veiligheid, eenzaamheid en overlast krijgen een plek.

Voor, door en met bewoners
Bij de keuze voor volgende heerd(en), willen we graag input vanuit bewoners. Hoe kijken Beijumers hier tegenaan? Op welke heerd(en) zouden we de komende periode onze pijlers moeten richten? Vanuit de gemeente, corporaties en WIJ Beijum is input geleverd. We willen dit graag naast die van bewoners leggen. Zo maken we uiteindelijk een keuze voor de volgende heerd.

De koffie staat klaar
Spreekt dit onderwerp je aan? Heb je zelf zaken die je naar voren wil brengen over je eigen heerd of de wijk?Kom dan donderdag 13 februari om 19.30 uur naar de wijkinloop van het wijkplatform in de Wegwijzer (Ypemaheerd 42, naast de bibliotheek).

 Je bent van harte welkom.

Geef een reactie