Je vindt hier adressen, telefoon- en e-mailgegevens van wijkaccommodaties, wijkvoorzieningen en -organisaties.
Deze informatie is grotendeels ter beschikking gesteld door de Wijkgids Beijum. Aanvullingen kunnen worden gestuurd aan: redactie@beijum.nl.

Wijkaccomodaties

Het Heerdenhoes zit aan de Melsemaheerd 2. (info wordt nog verder aangevuld)

Het Trefpunt is een wijkcentrum en een Grandcafé.
Voor vragen: Bestuur Stichting Trefpunt,
Postbus 60007, 9703 BC Groningen
E-mail: info@trefpuntbeijum.nl
Website: https://site.trefpuntbeijum.nl
Het beheer is iedere werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur aanwezig.

Wijkvoorzieningen en -organisaties  

De Bewonersorganisatie Beijum komt op voor de belangen van Beijum. Lidmaatschap is gratis. Er is één werkgroep: Groen, Grijs & Verkeer (over openbare ruimte en verkeersveiligheid).
Inloopspreekuur elke dinsdag van 10.00–12.00 uur in het Heerdenhoes., Melsemaheerd 2
telefoon 06-53825843
e-mail info@beijum.org
internet www.beijum.org

Heerdmobiel Beijum is vervoer voor iedereen in en om de wijk Beijum. Plaats voor twee passagiers. Handig als je zelf moeilijk ergens komt, maar je wilt bijvoorbeeld toch zelf je boodschappen doen. De chauffeur helpt met de boodschaptas en rollator. 

Klik HIER voor meer informatie.

De Stichting Historische Werkgroep Beijum organiseert historische wandelingen en lezingen; tevens verkoop van het geschiedenisboek over Beijum
www.historischbeijum.nl
e-mail info@historischbeijum.nl 

De Stichting BijHem Community zet zich in voor de wijk Beijum, onder meer op het gebied van de sport.
Rensumaheerd 130
9736 AG Groningen
info@bijhem.net
www.bijhem.net

Bij Bosshardt is gevestigd in de Amkemakoepel bij de parkeerplaats achter de Aldi; elke dag koffie-inloop
Amkemaheerd 481a
9736 KG Groningen
telefoon  088 065 2240
https://legerdesheils.nl/noord/bijbosshardt-groningen-beijum

PKN De Bron is een protestantse wijkgemeente in Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh
https://www.pkndebron.nl
Kerk: vastgebouwd aan basisschool De Heerdstee
Bentismaheerd 1A 
9736 EA Groningen
telefoon 050 542 0044