Je vindt hier adressen, telefoon- en e-mailgegevens van wijkaccommodaties en wijkvoorzieningen.
Deze informatie is ter beschikking gesteld door de Wijkgids Beijum. 

Wijkaccomodaties

Het Heerdenhoes zit aan de Melsemaheerd 2. (info wordt nog verder aangevuld)

Het Trefpunt is een wijkcentrum en een Grancafé. Voor vragen of opmerkingen: Bestuur Stichting Trefpunt,
Postbus 60007, 9703 BC Groningen
E-mail: info@trefpuntbeijum.nl
Website: https://site.trefpuntbeijum.nl
Het beheer is iedere werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur aanwezig.

Andere wijkvoorzieningen  

(wordt nog aan gewerkt)

De Bewonersorganisatie Beijum komt op voor de belangen van Beijum. Lidmaatschap is gratis. Er is één werkgroep: Groen, Grijs & Verkeer (over openbare ruimte en verkeersveiligheid).
Inloopspreekuur elke dinsdag van 10.00–12.00 uur in het Heerdenhoes., Melsemaheerd 2
telefoon 06-53825843
e-mail info@beijum.org
internet www.beijum.org

Heerdmobiel Beijum is vervoer voor iedereen in en om de wijk Beijum. Plaats voor twee passagiers. Handig als je zelf moeilijk ergens komt, maar je wilt bijvoorbeeld toch zelf je boodschappen doen. De chauffeur helpt met de boodschaptas en rollator. 

Klik HIER voor meer informatie.