Wijkvoorzieningen en -organisaties  

Het adres van het Heerdenhoes is Melsemaheerd 2. 

Het Trefpunt is een wijkcentrum en een Grandcafé.
Voor vragen: Bestuur Stichting Trefpunt,
Postbus 60007, 9703 BC Groningen
E-mail: info@trefpuntbeijum.nl
Website: https://site.trefpuntbeijum.nl
Het beheer is iedere werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur aanwezig.

De Bewonersorganisatie Beijum komt op voor de belangen van Beijum. Lidmaatschap is gratis. Er is één werkgroep: Groen, Grijs & Verkeer (over openbare ruimte en verkeersveiligheid).
Inloopspreekuur elke dinsdag van 10.00–12.00 uur in het Heerdenhoes., Melsemaheerd 2
telefoon 06-53825843
e-mail info@beijum.org
internet www.beijum.org

Heerdmobiel Beijum is vervoer voor iedereen in en om de wijk Beijum. Plaats voor twee passagiers. Handig als je zelf moeilijk ergens komt, maar je wilt bijvoorbeeld toch zelf je boodschappen doen. De chauffeur helpt met de boodschaptas en rollator. 

Klik HIER voor meer informatie.

De Stichting Historische Werkgroep Beijum organiseert historische wandelingen en lezingen; tevens verkoop van het geschiedenisboek over Beijum
www.historischbeijum.nl
e-mail info@historischbeijum.nl 

Beijum Beweegt steekt in op de kracht van de community. Vanuit de ABCD-methodiek creëren wij beweeggroepen, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezond leven. We geloven in de kracht die vrijkomt als mensen elkaar gaan helpen en ondersteunen.
www.beijumbeweegt.nl

PKN De Bron is een protestantse wijkgemeente in Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh
https://www.pkndebron.nl
Kerk: vastgebouwd aan basisschool De Heerdstee
Bentismaheerd 1A 
9736 EA Groningen
telefoon 050 542 0044

Logo De Werkbeij

Energieteam De Werkbeij is een werkgroep van vrijwilligers uit Beijum die mee wil denken en praten over de energieplannen van de gemeente Groningen en woningeigenaren wil ondersteunen die zelf energie maatregelen willen treffen.

Verder…

Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck is in 1981 opgericht. Doel is om mensen, met welke achtergrond dan ook, een zinvolle tijdsbesteding te bieden door ze deel te laten nemen aan alle activiteiten in en rond de boerderij.
www.wiershoeck.nl

Forum Bibliotheek Beijum biedt, behalve de uitleen van boeken, ook kinderactiviteiten, cursussen en spreekuren.
Ypemaheerd 42
9736MA Groningen
telefoon 050 368 06 31
email bibliotheek@forum.nl