Wijkaccommodaties

Het adres van het Heerdenhoes is Melsemaheerd 2. 

Het Trefpunt is een wijkcentrum en een Grandcafé.
Voor vragen: Bestuur Stichting Trefpunt,
Postbus 60007, 9703 BC Groningen
E-mail: info@trefpuntbeijum.nl
Website: https://site.trefpuntbeijum.nl
Het beheer is iedere werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur aanwezig.

Wijkvoorzieningen en -organisaties  

De Bewonersorganisatie Beijum komt op voor de belangen van Beijum. Lidmaatschap is gratis. Er is één werkgroep: Groen, Grijs & Verkeer (over openbare ruimte en verkeersveiligheid).
Inloopspreekuur elke dinsdag van 10.00–12.00 uur in het Heerdenhoes., Melsemaheerd 2
telefoon 06-53825843
e-mail info@beijum.org
internet www.beijum.org

Heerdmobiel Beijum is vervoer voor iedereen in en om de wijk Beijum. Plaats voor twee passagiers. Handig als je zelf moeilijk ergens komt, maar je wilt bijvoorbeeld toch zelf je boodschappen doen. De chauffeur helpt met de boodschaptas en rollator. 

Klik HIER voor meer informatie.

De Stichting Historische Werkgroep Beijum organiseert historische wandelingen en lezingen; tevens verkoop van het geschiedenisboek over Beijum
www.historischbeijum.nl
e-mail info@historischbeijum.nl 

De Stichting BijHem Community zet zich in voor de wijk Beijum, onder meer op het gebied van de sport.
Rensumaheerd 130
9736 AG Groningen
info@bijhem.net
www.bijhem.net

PKN De Bron is een protestantse wijkgemeente in Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh
https://www.pkndebron.nl
Kerk: vastgebouwd aan basisschool De Heerdstee
Bentismaheerd 1A 
9736 EA Groningen
telefoon 050 542 0044

Logo De Werkbeij

Energieteam De Werkbeij is een werkgroep van vrijwilligers uit Beijum die mee wil denken en praten over de energieplannen van de gemeente Groningen en woningeigenaren wil ondersteunen die zelf energie maatregelen willen treffen.

Verder…