Basisscholen

Gereformeerde basisschool Het Palet
Froukemaheerd 1
9736 RA Groningen
telefoon 050-5412919
e-mail dir.hetpalet@noorderbasis.nl
internet www.gbshetpalet.nl

Christelijke basisschool De Heerdstee
(Dalton onderwijs)Bentismaheerd 1, 9736 EA Groningen
telefoon 050-5417232
e-mail info@heerdstee.nl
internet heerdstee.nl
facebook heerdstee

Oecumenische basisschool Dom Helder Camara
Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen
telefoon 050-5412250
e-mail info@domheldercamaraschool.nl
internet www.domheldercamaraschool.nl

Openbare basisschool De Beijumkorf
locatie De Honingraat
Jaltadaheerd 53, 9737 HC Groningen telefoon telefoon 050-3210400
locatie De Zwerm
Fultsemaheerd 88, 9736 CT Groningen
telefoon 050-3210401
e-mail (algemeen) info@beijumkorf.o2g2.nl
internet www.beijumkorf.nl

Kentalis Tine Marcusschool
Voor leerlingen met een taalontwikkelingstoornis of slechthorendheid.
Jaltadaheerd 163, 9737 HK Groningen
telefoon 050-5470888
fax 050-5470881
internet www.kentalis.nl

Kinderopvang

Kids First COP Groep
Kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO):
De Wigwam (PO en BSO), Jaltadaheerd 54
Pinokkio (PO), Fultsemaheerd 88
De Honingboom (KDV, PO en BSO), Fultsemaheerd 88
Meer informatie? Wij zijn elke maandag t/m vrijdag tussen 8.30–17.00 telefonisch bereikbaar:
telefoon 088 035 04 00
e-mail info@kidsfirst.nl
internet www.kidsfirst.nl

Kleine Maan
Kleine Maan is een kleinschalige kinderopvang.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Belangstelling? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.
Isebrandtsheerd 116, 9737 LL Groningen
telefoon 050-5411504
e-mail info@kleinemaan.nl
internet www.kleinemaan.nl

De Buffelaar
Opvang voor kinderen met gedragsproblemen (ASS, ADD, ADHD, Hechtingsstoornis).
Deskundige pedagogische begeleiders, gecertifi ceerd autisme-coaches.
HKZ-KO gecertifi ceerd. ZIN / PGB zorg.
Beijumerweg 19, 9737 AB Groningen
telefoon 06-40225842
e-mail info@debuffelaar.nl
internet www.debuffelaar.nl

Kindercentrum Mallemolen
Van 0–4 jaar dagopvang, van 4–12 jaar buitenschoolse opvang. Open: 7.00–18.00 uur.
Beijumerweg 19b, 9737 AB, Groningen
telefoon 050-5494613
e-mail info@kindercentrummallemolen.nl
internet www.kindercentrummallemolen.nl

Kinderdagverblijf Hamertje-tik
Geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.
Kleinschalige opvang van 0–2.5, 2.5–4 en 4–12 jaar.
Locaties Emingaheerd 104-108 en Atensheerd 1 in Beijum
telefoon 06-27450018
contactpersonen Wendy Bethlehem en Wytske de Wit
e-mail info@hamertje-tik.nl
internet www.hamertje-tik.nl

Kindercentrum ‘Leutje Laiverds’
Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen
telefoon 06 23635307
of 06-51402134 (BSO)
Leutje BSO Ypemaheerd 49,
9736 ME Groningen
internet www.leutjelaiverds.vpweb.nl

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap
Berlageweg 80, 9731 LK Groningen
telefoon 050-5423182
e-mail info@dikkertjedapgroningen.nl

Kinderdagverblijf De Hunzeborgh
Beijumerweg 10, 9731 EB Groningen
telefoon 050-5497549
e-mail post@kdvdehunzeborgh.nl
intenet kdvdehunzeborgh.nl