Gemeente

Gebiedszaken
Wijkwethouder Isabelle Diks
e-mail isabelle.diks@groningen.nl
Gebiedsmanager Marlon Berends                                         e-mail marlon.berends@groningen.nl
Gebiedssecretaris Barbara Ligtenberg
e-mail barbara.ligtenberg@groningen.nl

Gemeentelijk Informatie Centrum
Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
telefoon 14050 (zonder netnummer)
internet gemeente.groningen.nl

Meldpunt schade/vuil in uw buurt
telefoon 14050 (zonder netnummer)
whatsapp 06-12823973
app Slim Melden
internet https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt

Wijkpost Openbare Werken en Stadsbeheer
Parkallee 96, 9735 AB Groningen
telefoon 14050 (zonder netnummer)
internet https://gemeente.groningen.nl/wijkposten

Meldpunt Overlast en Zorg
telefoon 050-5875885
internet
https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden

Afvalbrengstations
telefoon 050-5339600 (Woldjerspoor)
of 050-3124060 (Vinhuizen-Zuid) internet https://gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations

Gemeente

Politie

Waterbedrijf Groningen
Griffeweg 99, 9723 DV Groningen
telefoon 050-3688688
e-mail info@waterbedrijfgroningen.nl
internet www.waterbedrijfgroningen.nl

Bel 112 als elke seconde telt
Bel 0900-8844 is voor geen spoed, wel politie
Politiebureau Parkallee 20, 9735 AB Groningen
Postbus 107, 9400 AC Assen
internet www.politie.nl

Alarm- en storingsnummers

DRINGEND
Politie, brandweer of ambulance 112
Zelfmoordpreventie 0800-0113 (gratis) of 113
Alarmlijn doven en slechthorenden 0800-8112 (teksttelefoon)
Dier in nood 144

NIET DRINGEND
Politie in de buurt 0900-8844
Politie (teksttelefoon) 0900-1844
Brandweer 088-1625000
Doktersdienst 0900-9229
GGD 050-3674000
Kindertelefoon 0800-0432
Veilig Thuis Groningen 0800-2000
Centrum Seksueel Geweld 0800-0188
Meldpunt Overlast en Zorg 050-5875885
Meld misdaad anoniem 0800-7000
Slachtofferhulp 0900-0101

STORINGSNUMMERS
Gas en elektriciteit 0800-9009
Water 0800-0202013