Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen / Leutje BSO, Ypemaheerd 49, 9736 ME Groningen
06 23635307 / 06-51402134 (BSO)
leutjelaiverds@gmail.com