Rubrieken

Contactpersoon

geen contactpersoon

Adres

Peizerweg 136, 9727 AP Groningen

Postadres

Postbus 907, 9700 AX Groningen

Vast telefoonnummer

050-5299999 openingstijden www.patrimonium-groningen.nl

Mobiel telefoonnummer

geen mobiel telefoonnummer

Spoed telefoonnummer

geen spoed telefoonnummer

E-mailadres

info@patrimonium-groningen.nl

Christelijke Woningstichting Patrimonium is een actieve corporatie in de stad Groningen. We werken al sinds 1914 vanuit onze eigen identiteit in de volkshuisvesting. We bouwen en beheren woonruimte, voornamelijk in de sociale huursector. We exploiteren ca. 6.400 woningen, 25 winkels en 800 overige verhuureenheden, waaronder parkeergarages en parkeerplekken. Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door onze eigen technische dienst.