Marcella Gortmaker
Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen
050-5410070
info@heerdenhoes.nl

In ‘t Heerdenhoes worden diverse activiteiten voor kinderen en bewoners van Beijum georganiseerd (zie ook het activiteitenoverzicht in de online Wijkgids Beijum/De Hunze: , of ). Op de website kunt u ook het actuele overzicht van alle cursussen vinden.