Rubrieken

Contactpersoon

geen contactpersoon

Adres

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen

Postadres

geen postadres

Vast telefoonnummer

geen vast telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

geen mobiel telefoonnummer

Spoed telefoonnummer

geen spoed telefoonnummer

E-mailadres

info@beijum.org

De Bewonersorganisatie Beijum (BOB) is de door de gemeente erkende bewonersorganisatie voor Beijum. Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede inspraak en faciliterend daar waar het nodig is. Wij zijn een vereniging waarvan inwoners van en ondernemers in Beijum gratis lid kunnen worden. Kennis maken? Meer weten? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur. De Bewonersorganisatie Beijum heeft een flexplek in het Heerdenhoes. Ook kunt u ons mailen of gebruik maken van het contactformulier op onze website.