Telefoonnummers

> Dringend
Politie, brandweer of ambulance (in noodgevallen)  112
Zelfmoordpreventie 113
Alarmlijn doven en slechthorenden  0800-8112 teksttelefoon
Dier in nood  144
> Niet dringend

Politie in de buurt  0900-8844
Politie teksttelefoon  0900-1844
Huisartsenpraktijk Beijum  050-5415200 spoed: 5424941

Dokterdienst Groningen (avond, nacht en weekend)  0900-9229 (0,10 per minuut)
GGD  050-3674000
Brandweer  0900-0904
Meldpunt Overlast en Zorg  050-5875885
Meld misdaad anoniem  0800-7000
Klachten onderhoud en beheer openbare ruimte  050-3678910
Kindertelefoon  0800-0432
Veilig thuis Groningen  0800-2000
Centrum Seksueel Geweld  0800-0188
Meldpunt Overlast en Zorg  050-5875885
Meld Misdaad Anoniem  0800-7000
Slachtofferhulp  0900-0101
> Storingsnummers
Gas en elektriciteit  0800-9009
Water  0800-0202013

Internet links

Wijkvoorzieningen en organisaties  

Bewonersorganisatie Beijum, inclusief de werkgroepen: Groen, Grijs & Verkeer en Wijkvernieuwing.
Inloopspreekuur elke dinsdag van 10.00–12.00 uur op afspraak.
Het Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
9736 EN Groningen
E-mail info@beijum.org
Internet www.beijum.org

Bewonersplatform Beijum. Valt totdat ze formeel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de Bewonersorganisatie Beijum.
Het platform beheert de wijkwebsite beijum.nl.
E-mail bewonersplatform info@beijum.nl
E-mail beijum.nl redactie@beijum.nl
Internet www.beijum.nl

Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
9736 EN Groningen
Telefoon: 050-5410070
internet www.buurtcentrainbeijum.nl

Het Trefpunt is een Wijkcentrum en een Grandcafé.
Beijumerweg 17
9737 AB Groningen
Tel: 050-5422807
E-mail: info@trefpuntbeijum.nl
Website: https://site.trefpuntbeijum.nl

Het beheer is iedere werkdag 9.00-18.00 aanwezig.

Beijum in Bedrijf 
Projectleider: Marcella Gortmaker
Telefoon: 06-36327497
E-mail 
m.gortmaker@werkpro.nl
Internet Beijum in Bedrijf

De Werkgroep Ouder Worden in Beijum is een bewonersinitiatief dat zich inzet voor de belangen van ouderen in de wijk. Of het nu om wonen, leven, gezondheid, welzijn of ontmoeten gaat. Dit doen wij in nauwe samenwerking met betrokken organisaties in de wijk en de gemeente.
Internet Werkgroep Ouder Worden in Beijum

Huisartsen Beijum is een huisartsenpraktijk in het Gezondheidscentrum Beijum.
Emingaheerd 10
9736 GA Groningen
Telefoon 050-5415200
Spoed 050-5424941 (08.00-17.00 uur)
Doktersdienst 0900-9229

Openingstijden, ma t/m vr:
08.00–10.35 uur, 11.15–12.30 uur, 13.30–15.00 uur
Internet www.hapbeijum.nl

De Stichting Historische Werkgroep Beijum organiseert historische wandelingen en lezingen. Publiceert artikelen over de geschiedenis van Beijum in de wijkkrant en op haar website. Tevens verkoop van het geschiedenisboek over Beijum (2014).
Internet www.historischbeijum.nl
E-mail info@historischbeijum.nl 

Beijum Beweegt steekt in op de kracht van de community. Vanuit de ABCD-methodiek creëren wij beweeggroepen, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezond leven. We geloven in de kracht die vrijkomt als mensen elkaar gaan helpen en ondersteunen.
Internet www.beijumbeweegt.nl

PKN De Bron is een protestantse wijkgemeente in Beijum, de Hunze en Van Starkenborgh
Internet https://www.pkndebron.nl
Kerk: vastgebouwd aan basisschool De Heerdstee
Bentismaheerd 1A 
9736 EA Groningen
Telefoon 050 542 0044

Energieteam De Werkbeij is een werkgroep van vrijwilligers uit Beijum die mee wil denken en praten over de energieplannen van de gemeente Groningen en woningeigenaren wil ondersteunen die zelf energie maatregelen willen treffen.

Lees hier verder.

Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck. Opgericht in 1981. Doel: mensen, met welke achtergrond dan ook, een zinvolle tijdsbesteding bieden door ze deel te laten nemen aan alle activiteiten in en rond de boerderij.
Internet: www.wiershoeck.nl

Forum Bibliotheek Beijum biedt, behalve de uitleen van boeken, ook kinderactiviteiten, cursussen en spreekuren.
Ypemaheerd 42
9736 MA Groningen
telefoon 050 368 06 31
E-mail bibliotheek@forum.nl

WIJ BEIJUM
Melsemaheerd 2
9736 EN Groningen
Telefoon 050-5497131
E-mail Wij Beijum
Internet Wij Beijum

Heerdmobiel Beijum is vervoer voor iedereen in en om de wijk Beijum. Plaats voor twee passagiers. Handig als je zelf moeilijk ergens komt, maar je wilt bijvoorbeeld toch zelf je boodschappen doen. De chauffeur helpt met de boodschaptas en rollator.

Klik HIER voor meer informatie.

Stichting WerkPro
Zilverlaan 2
9743 RK Groningen
Telefoon: 050-3175200
E-mail www.werkpro.nl
Internet WerkPro

Humanitas
Akerkhof ZZ 22
9711 JB Groningen
Telefoon 050-3120633
E-mail info.noord@humanitas.nl
Internet Humanitas, District Noord