In 2008 werden projectplannen opgesteld door bewonersgroepen in samenwerking met verschillende instellingen in de wijk, zoals corporaties en jongerenwerk. De inwoners vonden onder andere dat het park toe was aan een opknapbeurt.

Als eerste werd het gebied achter Innersdijk aangepakt. Er werd een nieuwe visplek aangelegd, een nieuwe brug gebouwd, diverse bankjes geplaatst, schelpenpaden aangelegd en in sommige gevallen hersteld, en onveilige plekken werden aangepakt. Ook werd er – naast de Grevingaheerd – een fietscrossbaan gemaakt, voornamelijk door jongeren zelf. Op verschillende locaties werd een voetbalkooi geplaatst.

In 2009 kwam de klankbordgroep “de Groene Long” bijeen om de ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden in de Groene Long te bespreken. Er werd een schets en een kaderplan gemaakt, waarin ook het plan werd opgenomen om een vlindermuur te creëren.

De Vlindermuur werd in 2012 mogelijk gemaakt door kinderen van de Beijumkorf, de woningbouwcorporatie Nijestee, de gemeente Groningen, vrijwilligers uit de omgeving en de werkgroep de Groene Long (voorheen Klankbordgroep de Groene Long).