Het aanbod van (groeps)activiteiten voor ouderen is groot, maar er is nog ruimte voor verbetering. Er is namelijk niet altijd een goede aansluiting tussen de behoeften van ouderen en het aanbod van activiteiten. Dit kan leiden tot een situatie waarin ouderen zich niet aangesproken voelen door het aanbod, of waarin ze niet weten waar ze terecht kunnen.

Een belangrijke stap is om het aanbod van activiteiten aan te passen aan de behoeften van ouderen. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten aan te bieden op verschillende tijdstippen, door activiteiten aan te bieden in verschillende talen of door activiteiten aan te bieden die rekening houden met de fysieke of cognitieve beperkingen van ouderen.

Door de aansluiting tussen behoefte en aanbod van (groeps)activiteiten voor ouderen te verbeteren, kunnen ouderen zich beter ontwikkelen en kunnen ze langer zelfstandig thuis wonen.

Vrijwilligerswerk kan een aantal voordelen hebben voor ouderen, waaronder:

  • Een zinvolle invulling van de tijd
  • Sociale contacten
  • Nieuwe vaardigheden
  • Een gevoel van eigenwaarde
  • Een bijdrage aan de samenleving

Vrijwilligerswerk kan een waardevolle ervaring zijn voor ouderen. Het kan hen helpen om zich beter te voelen, om nieuwe mensen te ontmoeten en om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
De werkgroep spant zich in om meer ouderen te betrekken bij het vrijwilligerswerk in Beijum.

In samenwerking met Humanitas Groningen worden Up!gesprekken georganiseerd.
Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Dat kan bij de UP! themagesprekken voor ouderen. In een ontspannen sfeer wordt er onder begeleiding van een vrijwillige gesprekleider gepraat over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt. Thema’s zoals familie, vriendschap, toekomst, spijt of afscheid. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er gewoon over. Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, inspiratie en steun, zo blijkt uit de ervaringen van deelnemers.