Veel Beijumers willen graag in Beijum oud worden. Daarvoor moeten woningen geschikt worden gemaakt voor mensen die langer zelfstandig kunnen en willen wonen en zorg.
De komende tijd gaat KAW Architecten en Adviseurs in opdracht van de gemeente in Beijum op onderzoek uit: Hoe levensloopgeschikt zijn woningen in Beijum. Wat is nodig om oud te kunnen worden in uw eigen huis? Verhuist u misschien liever naar een andere woning? Is er behoefte aan een nieuwe woonvorm voor senioren? Allerlei vragen waar ze graag met bewoners over in gesprek gaan.

 

Uit de basismonitor van de gemeente Groningen blijkt dat de grijze druk in Beijum niet uitzonderlijk hoog is. Wel valt op dat er nauwelijks 80 plussers in Beijum wonen, ongetwijfeld wordt dit veroorzaakt door de afwezigheid van verzorgingshuizen in Beijum.

De Werkgroep Ouder Worden in Beijum haakt aan bij een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nijestee naar de woonbehoefte van ouderen.