Beste mensen,
Een belangrijk bericht. In het begin van het jaar hebben jullie een Nieuwsbrief gekregen. Het programma die we toen presenteerden krijgt nu een aantal wijzigingen. Het ziet er nu als volgt uit:

25 maart gezellig samenzijn in het Heerdenhoes.
8 april Muziek in het Trefpunt (Met Jan en Leo)
22 april Valpreventie in het Heerdenhoes
13 mei gezellig samenzijn in het Heerdenhoes
27 mei Oogproblemen, een thema gegeven in het Heerdenhoes. De lezing wordt verzorgd door medewerkers van Visio, een instelling gevestigd in Haren. Wij denken dat hier veel belangstelling voor is. Wij hanteren hier een inschrijflijst voor. De inschrijving kan alleen tijdens de  Oudercafe bijeenkomsten en start a.s.maandag. Er kunnen maximaal 40 personen aan deelnemen.
10 juni Gezellig samenzijn
24 juni Slaapproblemen
8 juli evaluatie en voorstellen thema’s na de zomervakantie.

Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur.
Namens de Werkgroep,
Met vriendelijke groeten,
Theo Smit