Iedere 2e en 4e maandag van de maand (met uitzondering van feestdagen) wordt er vanaf vier uur een ouderencafé gehouden in het heerdenhoes. Gezellige middagen waarop spelletjes gedaan worden en goede gesprekken kunnen plaatsvinden worden afgewisseld met middagen waarop een thema behandeld wordt, waarvoor vaak een spreker uitgenodigd wordt.
Reeds behandelde thema’s zijn:

  • Dementie
  • Levenstestament
  • Mantelzorg
  • Ouderen en ICT
  • Hulpmiddelen

De onderwerpen van de thema’s worden door de groep zelf aangedragen. In de laatste bijeenkomst van het jaar worden de thema’s voor het volgende jaar geïnventariseerd.