Beijum dementievriendelijke wijk:
Er zijn gesprekken over mogelijke dependance van het Odensehuis in de Amkemakoepel.

Een Odensehuis is een ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het is een laagdrempelig vrij inloopcentrum van, voor en door mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers. Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie met één beroepskracht die een coördinerende, stimulerende en adviserende taak in het geheel heeft.

Odensehuizen zijn gebaseerd op het Deense model van ‘Demensnetwerk’. Dit model is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, door hen te ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid en sociale contacten.

Odensehuizen bieden een breed scala aan activiteiten en diensten, waaronder:

  • Ontmoetingsruimtes waar mensen met dementie en mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen doen.
  • Informatie en advies over dementie, mantelzorg en andere relevante onderwerpen.
  • Ondersteuning bij het behouden van zelfstandigheid en sociale contacten.

Odensehuizen zijn een belangrijke voorziening voor mensen met dementie en mantelzorgers. Ze bieden een veilige en vertrouwde omgeving waar mensen met dementie zich thuis kunnen voelen, en waar ze ondersteuning kunnen vinden bij hun dagelijks leven.

Mantelzorg: In het ouderencafé is het thema mantelzorgondersteuning en respijtzorgmogelijkheden aan de orde geweest. Eén en ander werd toegelicht door Marian Heslinga, medewerkster van Humanitas. Elke Dinsdag van 10:00-12:00 uur is er in het Heerdenhoes Spreekuur mantelzorgondersteuning Humanitas