De werkgroep wil op verschillende manieren communiceren met de ouderen in de wijk. Één van de manieren is de website die u op dit moment leest.  Onze ambitie is dat zoveel mogelijk ouderen in Beijum op de hoogte zijn van het bestaan van de werkgroep Ouder worden in Beijum en hierbij betrokken raken.
Doel is dat ouderen in Beijum bekend zijn wat er allemaal gedaan wordt op het gebied van activiteiten, vrijwilligerswerk, zorg, ondersteuning en hulpvragen.

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief via email. Eventueel kunt u zich voor de nieuwsbrief aanmelden via het formulier op deze pagina.