Met de feestelijkheden rond de uitreiking van de taalheldenprijs op de Week van de Alfabetisering, op donderdag 6 september a.s. in het Groninger Forum begint ook een   nieuw seizoen activiteiten voor mensen die moeite hebben met lezen of schrijven.

Dag van de Alfabetisering
Op donderdag 6 september staat het Groninger Forum in het teken van de jaarlijkse Dag van de
Alfabetisering. Met Groninger muziek, Groninger taal en de workshop ‘Groninger in een uur’ wordt met
het aanwezige publiek feestelijk teruggeblikt op de stadswandeling die door ruim 500 mensen is
gedaan. De presentatie en muzikale begeleiding is in handen van Miranda Bolhuis en Harry
Voornhout van The Full Minties. ’s Middags om 13.30 uur is de uitreiking van de Taalheldenprijs door
Elly Pastoor van de gemeente Grootegast, tevens Groninger Taalheld 2017. De uitreiking van de
Taalheldenprijs is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven.

Doorlopende activiteiten voor mensen die moeite hebben met taal
Het Groninger Forum biedt het hele jaar door activiteiten aan op het gebied van laaggeletterdheid.
Mensen die beter willen leren lezen of schrijven kunnen wekelijks (behalve in de schoolvakanties)
terecht bij de Leesclubs of het Taalcafé of een van de locaties van het Groninger Forum of op het
Lees&Schrijf-plein op de Oude Boteringestraat.
Daarnaast biedt het Groninger Forum ook een cursus aan om je digitale vaardigheden te verbeteren.
Deze Digisterker-cursus wordt aangeboden op de locaties Selwerd, Lewenborg en Beijum.
Taalcafé: vanaf 10 september woensdag op locatie Selwerd
Leesclub makkelijk lezen: vanaf 10 september wekelijks op de locaties De Wijert, Hoogkerk,
Vinkhuizen, Oude Boteringestraat, Lewenborg, Beijum en Selwerd
Digisterker (4 lessen): vanaf oktober op locatie Lewenborg, vanaf november op locatie Beijum
Kijk voor exacte data, tijden en meer informatie op www.groningerforum.nl.

Week van de Alfabetisering
Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak
hebben zij ook problemen met digitale vaardigheden. Met grote gevolgen op het gebied van geld,
werk, gezondheid en gezinsleven. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. In de
landelijke Week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor deze problematiek en gekeken
hoe we deze kunnen aanpakken.
Het Groninger Forum haakt hier met vele maatschappelijke partners bij aan door jaarlijks een activiteit
voor honderden deelnemers te organiseren voorafgaand aan de Week van de Alfabetisering en door
het hele jaar doorlopend en op alle locaties, activiteiten aan te bieden.

Geef een reactie