Zeven straten in de stad Groningen, waaronder de Albrondaheerd in Beijum, gaan op de warmtefoto. In een koude nacht in maart worden warmtebeelden gemaakt van de voorgevels, zodat bewoners kunnen zien waar warmte weglekt uit hun woning. De bewoners van deze straten krijgen de warmtefoto gratis, samen met een vrijblijvend isolatie-advies.

Energie besparen
Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via daken, ramen en gevels. Door warmteverlies tegen te gaan, kunnen bewoners geld besparen op de energierekening en comfortabeler wonen. Welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen, wordt zichtbaar met een warmtefoto.

Zelf aan de slag
De gemeente Groningen wil haar bewoners stimuleren om zelf, of samen met hun straat of buurt, aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning. Dit past bij de ambitie van de gemeente Groningen om CO2-neutraal te zijn in 2035. Daarom houden de gemeente en het Energieloket Groningen deze proef met gratis warmtebeelden en isolatie-advies.

Kijk voor meer informatie:
https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/groningen

Geef een reactie