Wandelen in en om Beijum

Het Koerspad met links de Holmsterheerd en rechts de Froukemaheerd. De foto is genomen vanaf de Klimtoren in het Kardingegebied (foto: Yako Kuhn).

Sneeuwpoes bij busbaan, Zuidwending in Beijum, Natuurtafel bij kikkerpoel in Groene Long, oplaadplek elektrische bus bij de Wibenaheerd

Deze pagina is bestemd voor extra informatie over het Wandelboekje Beijum: Wandelen in en om Beijum, Bewonersplatform Beijum, september 2023. Tips en foto’s kunt u sturen naar e-mail: wandelboekje@beijum.nl.

Het is gratis af te halen op plekken in de wijk waar veel mensen komen, zoals het Trefpunt, de Wiershoeck, het Heerdenhoes en de Forum Bibliotheek.