Historische wandeling

Deze foto is genomen in 1907. Ze laat de familie De Vries zien in de tuin van Beijumerweg 19. Voor de gelegenheid is het tafelzilver tevoorschijn gehaald. Op de achtergrond de voorganger van het voorhuis van nu van de Boerderijum.

De Egger van Jan Altink op de grens met Zuidwolde, boerderij Oosterhuizen (ooit Beijumerweg 33), uitreiking eerste sleutel aan bewoners Fossemaheerd door wethouder Max van den Berg

Historische knotwilgen (van voor de wijk), Boerderij van Dijkema (nu de plek van het Trefpunt),  Boerderij van Van der Laan (Beijumerweg 25)

Deze pagina is bestemd voor extra informatie over deze wandeling en hoort bij het Wandelboekje Beijum: Wandelen in en om Beijum, Bewonersplatform Beijum, september 2023. Tips en foto’s kunt u sturen naar e-mail: wandelboekje@beijum.nl.