De buurthuizen De Beijumkorf, De Kleihorn en Het Heerdenhoes (Isebrandtsheerd) zijn verdwenen. Eens gonsde het daar van de activiteiten. Het Beijumboek schrijft daar in 2012 over (pagina 218):

“Het eerste buurthuis in Beijum was het Heerdenhoes, dat gekoppeld aan basisschool De Doefmat, de deuren opende aan het begin van de tachtiger jaren. Met het verder ontwikkelen van de wijk kwamen er nog twee buurtcentra bij: de Beijumkorf en de Kleihorn.
Alle drie aparte buurthuizen hadden hun eigen activiteitenaanbod voor de wijkbewoners. Vanaf 2006 wordt veel meer samengewerkt. De Beijumkorf kreeg toen een andere status. Het was officieel geen buurthuis meer, maar een ontmoetingsruimte die na schooltijd gebruikt kon worden.
In de buurtcentra worden allerlei activiteiten georganiseerd, voor kinderen en volwassenen, voor senioren en jongeren, variërend van yoga, naailes en klaverjassen tot brassband, dansmariekes en computerles.”

Foto: Buurtcentrum De Kleihorn, 1999

De naam Het Heerdenhoes is overgenomen voor wijkactiviteiten die vanaf 2019 in het nieuwe wijkgebouw aan de Bentismaheerd/Melsemaheerd plaatsvinden.

Vind je het leuk om je met de historie van Beijum bezig te houden? Verhalen te schrijven voor de historische website? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Mail!

De toekomst van onze geschiedenis, daar kan elke Beijumer aan werken.

www.historischbeijum.nl                     info@historischbeijum.nl

Geef een reactie