Aanvraag omgevingsvergunning van start
Op 6 december was er een voortgangsoverleg tussen enkele vertegenwoordigers van de belangengroep Isebrandtsheerd, vertegenwoordigers van de gemeente, woningbouwvereniging Patrimonium en aannemer Nijhuis. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de methode van heien en de nieuwbouw van de woningen.

Ondertussen is de procedure van de omgevingsvergunning gestart. Het is de verwachting dat de werkzaamheden op de voormalig Doefmat-locatie in de zomer van 2023 opgestart worden.

Methode van heien
In gesprekken met omwonenden kwam naar voren dat zij zorgen hebben over het heien. Hierbij gaat het specifiek om de trillingen en de kans op schade als gevolg van het heien. De zorg van de buurt heeft Patrimonium serieus in haar overwegingen en tijdens de verdere planuitwerking meegenomen. Ook zijn de verschillende alternatieven met bewoners besproken.

Drukpalen
Naar aanleiding daarvan heeft Patrimonium besloten voor een wijziging in de methodiek van funderen. In plaats van heien, zal de methode van drukpalen worden gebruikt. Hierbij worden de betonnen palen niet de grond ingeslagen maar gedrukt. Deze techniek zorgt voor minder overlast van trillingen en voor minder lawaai. (Zie: www.drukpaal.nl) Tijdens de bijeenkomst op 6 december is dit toegelicht en was er ruimte voor vragen. Omwonenden hebben daarnaast hierover ook een brief ontvangen, met meer informatie.

Voor- en na-opnames
Bij de woningen in de omgeving van de Doefmat-locatie worden voor-en na-opnames gedaan, om eventuele schade door de werkzaamheden goed in beeld te krijgen (zogeheten ‘nulmeting’). Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een heimachine, zullen naar waarschijnlijkheid de direct omwonenden hiervoor in aanmerking komen. Uiteraard worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Warmtepomp
De appartementen en de grondgebonden woningen van het nieuwe complex worden verwarmd door een warmtepomp met een grondbron. Dit is een meer duurzame optie dan een warmtepomp met een buiten-unit aan het huis. Deze installatie is bovendien stiller en heeft een hoger rendement.

Omgevingsvergunning/planning
De omgevingsvergunning is reeds aangevraagd. De gemeente toetst op dit moment inhoudelijk de aanvraag. Na het toekennen van de vergunning zal de grond worden gekocht door Patrimonium. Als eerste stap zal de school worden gesloopt en het terrein bouwrijp worden gemaakt. Het is de verwachting dat werkzaamheden dan eind juni 2023 opgestart worden.

Geef een reactie