Verkeershinder Ring Oost
10 juli tot en met 4 augustus


De oostelijke ringweg is toe aan onderhoud. De weg wordt in de genoemde periode voorzien van nieuw geluid reducerend asfalt. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de viaducten, bomen worden gesnoeid en afvoerkolken schoongemaakt. Door werkzaamheden te combineren hopen we de hinder voor de omgeving te beperken. Ook is er voor de periode van uitvoering van deze werkzaamheden gekeken naar de overige werkzaamheden in en rondom Groningen.

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het omliggende gebied.
Ring Oost blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Wel kan het verkeer hinder ondervinden doordat er minder rijstroken beschikbaar zijn of dat er tijdens het asfalteren een afrit afgesloten is.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met  l.venema@provinciegroningen.nl of 06-31111918.

Geef een reactie