Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Sociale Long het initiatief nam voor een maandelijkse wijkontmoeting, de ‘Wijkinloop’, op de eerste donderdag van de maand in de Wegwijzer.

De vrijwilligers verbonden aan de Wegwijzer hebben deze samen met een aantal betrokken wijkbewoners en organisaties, inclusief de Gemeente doorgezet omdat het zijn nut bewezen heeft. Ze zijn nog altijd bedoeld om vrij in te lopen en vrij te spreken, ideeën en suggesties uit te wisselen, kennis te maken, zaken waar men tegen aan loopt te bespreken, activiteiten te delen of gewoon te horen wat er in de wijk speelt en te netwerken.

Beijum zit gelukkig in de lift doordat er steeds meer met elkaar gecommuniceerd en georganiseerd wordt. Laten wij Beijumers dit doorzetten en elkaar op de hoogte houden, informeren, zaken delen. Het versterkt alleen maar en samen ga je sneller en groter. Wat voorbeelden van gepreksonderwerpen:

  • Met een aantal organisaties is er een digitaal platform opgezet: www. beijum.nl. Dit met in het achterhoofd om ook een fysiek platform voor Beijum op te richten. Hoe denken mensen daarover, wat zijn de voor en tegens? Waar ligt de behoefte en hoe in te vullen. Kom langs in de Wegwijzer en praat mee.
  • Er loopt een inspraakprocedure voor de inrichting van het Kardingegebied. Wat is de behoefte van de bewoners op sportief gebied, wat wordt er gemist? Ook dat kun je delen bij de Wijkinloop. Hiske Wiggers van de afdeling DMO van de gemeente is aanwezig om een en ander toe te lichten en te beantwoorden.
  • De Wijkvernieuwing 3.0: hoe staat het er mee, wat gaat er gebeuren, wanneer horen we wat?Projectleider Roelof Otten is hiervoor aanwezig
  • Hoe staat het met het ‘Derdengebouw’?
  • Hoe ver is het met het speelplekkenplan?

Zo maar een aantal zaken die momenteel spelen of gaan spelen, waar vragen over zijn en die van invloed zijn op en voor de wijk. Waar wij over mee kunnen praten en beslissen. Onze stem wordt gehoord. De wijkinloop is hiervoor een ideale optie

We hopen dat steeds meer mensen de weg vinden naar de wijkontmoetingen. Dus kom langs en gebruik je netwerk om dit initiatief te ondersteunen. Hoe meer bewoners en organisaties in de wijk er gebruik van maken, hoe meer we kunnen bereiken.

Wij zien u graag, de koffie staat klaar.

 

Geef een reactie