Wat is de stand van zaken met de Gerrit Krolbrug? Het is april 2021. Een draadje.

Eindelijk, eindelijk, eindelijk! De projectorganisatie van Rijkswaterstaat en gemeente heeft een begin gemaakt met de uitwerking van de Bewonersvariant.
Het eerste gesprek was veelbelovend. Binnenkort komt het tweede en als het duidelijk is hoe de Bewonersvariant moet worden uitgewerkt, is het tijd om de uitwerking ook echt te doen.

De Bewonersvariant gaat uit van een brug die net zo hoog is als de Gerrit Krolbrug nu en van gescheiden verkeer. Fietsers en auto’s hoeven elkaar dan niet langer te kruisen en om de brug over te gaan hoef je geen helling te nemen.

Met die uitwerking kunnen we de hoge en smalle varianten vergelijken op verkeers- en sociale veiligheid, impact op de omgeving, kosten en scheepvaartveiligheid. Dat wordt nog een drukke tijd voor de projectorganisatie. Want we begrijpen dat de minister rond de zomer besluit hoe de nieuwe brug eruit gaat zien, dus ook hoe hoog en hoe breed. Natuurlijk heeft de gemeenteraad daar ook een (beslissende) stem in.

Hartverwarmend is de steun die we hebben gekregen van de Natuur – en Milieufederatie Groningen en het Groninger Landschap voor uitwerking van de Bewonersvariant. Zo neemt het draagvlak voor ons plan steeds verder toe!

Intussen maakt de Stuurgroep Bruggen (Rijkswaterstaat, gemeente en provincie) een rondje langs allerlei stakeholders, waaronder de organisaties voor de scheepvaart, bedrijven, natuur en water, en de gebruikers.

De gebruikers – de bewonersorganisaties – zijn deze week aan de beurt. De Fietsersbond volgt nog. We rekenen erop dat de uitwerking en vergelijking daarna écht gaan gebeuren.

Wij zijn:

@Bewonersorg_BHS

@BOBBeijum

@korrewegwijk

@opwgroningen

@ProfbuurtOost

BO Woonschepen Oosterhamrikkanaal

@dorpshuis_nhb

Bewonersplatform Lewenborg

@Drielanden

Wijkoverleg Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg

Plaatselijk Belang Noord- en Zuidwolde

@FB_Groningen

@vbnoinfo

@obsKarrepad

@sint_michael

@csgwessel

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Freddy Soer

  L.S., Ik ben an sich een groot voorstander van de Bewonersvariant, dat lijkt mij de meest voor de hand liggende optie.
  Echter – wellicht heb ik dat ergens gemist – is een tunnel nooit overwogen, bijvoorbeeld vanwege de kosten en de bouwtijd?
  Als immers de Bewonersvariant wordt gekozen, dan zal die brug ook nog steeds open en dicht dienen te gaan t.b.v. de scheepvaart, en bij een tunnel ben je gelijk klaar wat dat betreft..

  1. Web redactie

   Beste Freddy, bedankt voor je reactie. De “tunnelvariant” is wel op de tekentafel geweest maar is vanwege vooral het veiligheidsgevoel van de gebruikers niet verder mee genomen. De hogere kostenpost was in deze niet doorslaggevend. De tunnel zou in verhouding vrij lang worden en dat zag men niet zitten.

Geef een reactie