Het Julianaplein wordt verbouwd. Dit betekent ernstige verkeershinder in de stad. Daarom worden verschillende maatregelen genomen. De tijdelijke bushalte is één van deze maatregelen.

In het kader van de robuuste dienstregeling wordt aan de Emingaheerd een tijdelijke uitstaphalte geplaatst. Er is afgesproken dat de lijnen 3 en 4 in Lewenborg en Beijum tijdens grote vertragingen een deel van de lijnroute mogen afsnijden om zo toch nog op tijd aan de terugrit te kunnen beginnen.

Bus 4 in Beijum gaat in dat geval via de Emingaheerd rechtstreeks naar het keerpunt Wibenaheerd. Alleen bij vertragingen op de lijnroute zal hiervan gebruik worden gemaakt.

Geef een reactie