Op woensdag 11 oktober is de Algemene ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum.
Plaats: Heerdenhoes, Melsemaheerd 2. Aanvang 19.30 uur.

De stukken, de begroting 2024 en de toelichting op de voortgang 2023 zijn te downloaden
en te openen via deze link.

Uw aanwezigheid wordt van harte op prijs gesteld.

 

Geef een reactie