De Verlengde Schooldag moet alle basisschoolkinderen de kans geven zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én om plezier te hebben. Bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, scholen en gemeente werken hierin samen. In totaal doen elf basisscholen mee: vijf in Beijum en zes in Lewenborg.

Schoolcoördinatoren
Als eerste stap zijn nu de schoolcoördinatoren aangesteld: zij staan voor de belangrijke taak om samen een mooi dagprogramma voor de Verlengde Schooldag te maken. Daarnaast zorgen de coördinatoren in hun rol als aanjagers ervoor dat de Verlengde Schooldag en haar programma breed onder de aandacht komen te staan.

Wethouder Carine Bloemhoff (Onderwijs) heeft op 17 februari het officiële startschot voor de Verlengde Schooldag in Beijum en Lewenborg gegeven. Tijdens de feestelijke bijeenkomst op het IKC Dom Helder Camara in Beijum overhandigde zij de nieuwe schoolcoördinatoren een plant. Symbool voor het laten groeien en bloeien van de talenten van kinderen.

Activiteiten
De volgende stap is het ontwikkelen en uitvoeren van een aantal mooie activiteiten voor de kinderen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar wat er al in de wijken is én waar de behoefte van de kinderen ligt. Streven is dat er voor de zomer de eerste activiteiten zijn uitgevoerd.

Foto’s: Copyright Henk Tammens

Geef een reactie