Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
20 juli 2018 | nummer 27
Stadsnieuws Oost
Meerstad krijgt betere verbinding met Groningen
Meerstad krijgt betere verbinding met Groningen
Meerstad ontwikkelt zich in rap tempo. Daarom is een nieuwe, snellere verkeersverbinding voor fiets, ov en auto nodig tussen Meerstad en de stad Groningen. Hoe de verbinding eruit komt te zien, is met inbreng van omwonenden uitgewerkt. De nieuwe weg gaat de Middelberterweg ongelijkvloers kruisen met een korte onderdoorgang. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Door te kiezen voor een onderdoorgang blijft het Middelberter lint intact (de langgerekte, aaneengesloten bebouwing langs de Middelberterweg), wat een grote wens is van de bewoners. Er komt ook minder sluipverkeer door Middelbert en Engelbert. De nieuwe weg lost de verkeersproblemen bij de Borgbrug op en zorgt ervoor dat er geen doorgaand autoverkeer meer vlak achter Klein Harkstede langs rijdt. Als alles volgens planning verloopt, kan de aanleg eind 2020 beginnen. Zie ook het nieuwsbericht of de meest recente besluiten op onze website.
Advies: voorlopig niet zwemmen in recreatieplas Kardinge
Advies: voorlopig niet zwemmen in recreatieplas Kardinge
In recreatieplas Kardinge is blauwalg gevonden. Er geldt daarom een negatief zwemadvies. Zwemmers hebben hier een vergrote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten. De provincie Groningen raadt u dan ook af om hier het water in te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Groningen.
Opbouw buurtcamping Lewenborg in volle gang
Opbouw buurtcamping Lewenborg in volle gang
Op het terrein van scoutinggroep De Jutters aan het Koerspad 11 in Lewenborg is de opbouw van de buurtcamping in volle gang. Tot en met zondag 22 juli kunnen bewoners van Lewenborg hier kamperen in hun eigen wijk. Kijk voor het programma op lewenborg.debuurtcamping.nl.
Digisterker: gratis cursus omgaan met digitale overheid in bibliotheek Lewenborg
Digisterker: gratis cursus omgaan met digitale overheid in bibliotheek Lewenborg
De overheid communiceert steeds vaker digitaal met burgers. Hebt u hier moeite mee? In de gratis cursus Digisterker leert u hoe u op een veilige manier digitaal zaken regelt met de overheid. DigiD, MijnOverheid en de websites van gemeente, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en UWV komen aan de orde. De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur (19.00 tot 21.00 uur) en begint op woensdag 3 oktober. Locatie: Groninger Forum Lewenborg, Kajuit 4. Meld u aan in een vestiging van Groninger Forum of via de website van Groninger Forum. Aanmelden kan ook bij uw eigen WIJ-team.
Gerrit Krolbrug vanaf 23 juli twee weken afgesloten
Gerrit Krolbrug vanaf 23 juli twee weken afgesloten
De Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korreweg is van maandag 23 juli tot maandag 6 augustus gestremd. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit aan de brug. Motorvoertuigen kunnen er in die periode niet langs. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden. De brug blijft in open stand staan, waardoor scheepvaartverkeer wel mogelijk blijft. De fiets- en voetgangersbruggen naast de Gerrit Krolbrug blijven open. Lees ook het nieuwsbericht op rijkswaterstaat.nl.
Daal af in het riool op zaterdag 8 september
Daal af in het riool op zaterdag 8 september
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 8 september van 10.00 uur tot 16.00 uur Open dag van het Riool. Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en gemeente Groningen laten dan zien hoe de reis van ons afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Belangstellenden kunnen, onder begeleiding van een gids, afdalen in het riool aan het Gedempte Kattendiep. Of een kijkje nemen in een van de drie rioolgemalen in de stad. Aan het Gedempte Zuiderdiep is een informatie- en doe-markt te bezoeken en aan het Kwinkenplein is te zien hoe een rioolbuis een nieuwe binnenwand krijgt. Wie wil kijken bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde kan die dag gebruik maken van een pendelbus. De bus vertrekt vanaf het gemaal aan het Damsterdiep 146. De Open dag van het Riool is gratis te bezoeken.
Zomerstremming zuidelijke ringweg gaat niet door
Zomerstremming zuidelijke ringweg gaat niet door
De gedeeltelijke stremming vanaf 20 juli van de zuidelijke ringweg (N7) gaat niet door. De weg zou tussen het Julianaplein en de Europaweg in de richting Hoogezand worden afgesloten. Aannemer Combinatie Herepoort zou dan damwanden intrillen voor de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. Met deze stremming zou de opgetreden vertraging in het project teruggebracht kunnen worden naar twee jaar. Omdat niet aangetoond kon worden dat de werkzaamheden veilig en beheerst kunnen worden uitgevoerd, heeft de stuurgroep Aanpak Ring Zuid niet ingestemd met de zomerstremming. Lees ook het nieuwsbericht op aanpakringzuid.nl.
N7-oprit Kempkensberg richting Hoogezand blijft voorlopig open
N7-oprit Kempkensberg richting Hoogezand blijft voorlopig open
De oprit vanaf de Kemkensberg naar de zuidelijke ringweg richting Hoogezand/Delfzijl gaat voorlopig toch niet dicht. Aannemer Combinatie Herepoort wilde de zuidelijke baan van de Ring Zuid (N7) vijf weken lang afsluiten om te werken aan de bouwkuip voor de verdiepte ligging van de ringweg. Woensdag 18 juli werd bekend dat dit niet doorgaat. Daarom blijft de oprit voorlopig open.
In 2019 vergunning nodig voor kamerverhuurders
In 2019 vergunning nodig voor kamerverhuurders
Verhuurders van kamers of appartementen aan studenten in Groningen hebben daarvoor vanaf 1 januari 2019 een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. De gemeente wil zo de strijd tegen wanpraktijken door kamerverhuurders en bemiddelingsbureaus opvoeren. De vergunning kan namelijk worden ingetrokken bij slecht gedrag, zoals bedreiging en intimidatie. Het college stelt de raad voor de vergunning vanaf volgend jaar op te nemen in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Groningen is de eerste gemeente in Nederland die op deze manier goed verhuurderschap wil stimuleren en wanpraktijken wil aanpakken. Lees ook het nieuwsbericht op onze website.
Gemeente boekt resultaat met armoedeverlichting
Gemeente boekt resultaat met armoedeverlichting
De afgelopen drie jaar is het aantal verstrekte Stadjerspassen voor minima gestegen van 4.000 naar 13.500 en het aantal verstrekte tweedehands kinderfietsen vervijfvoudigd. De gemeente heeft een breed Kindpakket ontwikkeld, de aanvraagprocedures zijn versimpeld en de samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties, ouders en onderwijs is versterkt. Deze resultaten komen voort uit drie jaar uitvoering van de armoedenota ‘Perspectief, actieplan tegen armoede 2015 – 2018’.

Projecten voerde de gemeente uit samen met vele organisaties in de stad zoals Stichting Leergeld, Humanitas, de Voedselbank en Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Bij Stichting Leergeld bijvoorbeeld doen elk jaar 300 kinderen méér mee met een sportieve of culturele activiteit. In 2017 maakten al ruim 3.000 kinderen gebruik van deze voorziening. Lees ook het nieuwsbericht op onze website.
Week van de Democratie als aanloop naar verkiezingen 21 november
Week van de Democratie als aanloop naar verkiezingen 21 november
Van 14 tot en met 21 november staan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer een week lang in het teken van democratie. Op vrijdag 16 november is de Landelijke Dag van de Democratie en op woensdag 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen, na de herindeling. Redenen om in de Week van de Democratie te laten zien dat het belangrijk is om te gaan stemmen. Daarnaast laat de week zien dat democratie meer is dan stemmen en dat je ook op andere manieren actief en betrokken kan zijn.

Groningen loopt landelijk voorop met experimenten lokale democratie en gebiedsgericht werken waarin bewoners meer zeggenschap hebben over hun wijk. In alle drie gemeenten zijn er dan activiteiten die met democratie te maken hebben. Er is onder andere aandacht voor experimenten met zeggenschap in de wijk zoals Wijkdeal De Wijert en de Coöperatieve Wijkraad Oosterpark. Lees ook het nieuwsbericht op onze website of kijk op gemeente.groningen.nl/week-van-de-democratie.
B&W maken aanwijzen rookvrije zone in openbaar gebied mogelijk
B&W maken aanwijzen rookvrije zone in openbaar gebied mogelijk
Het college van B&W wil de mogelijkheid hebben specifieke gebieden aan te wijzen waar het verboden is rook(gassen) te verspreiden. Dit moet bezoekers van bepaalde plaatsen zoals scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen beschermen tegen hinder door rook(gassen). Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van instellingen en organisaties in de stad die zich inspannen voor een rookvrije generatie. Organisaties kunnen een verzoek voor een rookvrije zone indienen bij de gemeente. De aanvrager wordt gevraagd om zelf actief mee te werken aan het bekendmaken en het handhaven van het verbod. Lees ook het nieuwsbericht op onze website.
Geef inbrekers ook in de zomer geen kans
Geef inbrekers ook in de zomer geen kans
Gaat u binnenkort op vakantie? Laat het weten aan uw buren. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Tip van de week: vraag uw buren op uw huis te letten en de post weg te halen. Bent u benieuwd hoe inbraakproof uw huis is? Vraag voor u weggaat gratis advies inbraakpreventie aan via onze website.
In de zomervakantie geen Stadsnieuws Oost
In de zomervakantie geen Stadsnieuws Oost
De komende zes weken verschijnt Stadsnieuws Oost niet. Vrijdag 7 september krijgt u deze nieuwsbrief weer.
20 juli 2018 | nummer 27
Stadsdeel Oost bestaat uit de volgende wijken en buurten: Beijum, De Hunze, Drielanden, Engelbert, Euvelgunne, Lewenborg, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Roodehaan, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Ulgersmaborg, Van Starkenborgh en Zilvermeer.
Meerstad, Harkstede GN en Lageland GN horen ook bij stadsdeel Oost.
Kijk voor meer wijkinformatie op de website van de gemeente of neem contact met ons op.

Hebt u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u ook een abonnement? Meld u dan aan via onze website.

Geef een reactie