Op 19 september 2018 is de nieuwe speelnatuurplek van OERR  in  Kardinge op feestelijke wijze door leerlingen van Het Palet in Beijum en de Mytylschool Haren geopend. Na een drietal toespraken van Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, Carla Alma, bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest en wijkwethouder Mattias Gijsbertsen kregen de leerlingen van beide scholen de opdracht om naar een schatkist te graven, waarin zoals later blijkt geen schat maar de door de leerlingen zelfgemaakte vlaggen zaten. Door beide vlaggen aan de toegangspoort te bevestigen en te hijsen is deze speelnatuurplek officieel geopend.

Op deze mooie natuurspeelplek krijgen alle kinderen met en zonder handicap de ruimte om te spelen en de natuur te ontdekken. Het toegankelijk maken van  Speelnatuur in Kardinge is onderdeel van het project Natuur voor iedereen. Met dit project worden op 40 plekken in Nederland de natuur toegankelijker gemaakt voor mensen met een beperking. De realisatie van Speelnatuur van Oerr  Kardinge is naast een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij ook financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. de gemeente Groningen en het  Waterschap Noorderzijlvest.

 

Foto’s en tekst: N. Rumaloine

Geef een reactie