Digitaal Wijkplatform Beijum

Beste mensen,

De vakantie is voorbij en de tijd is weer gekomen om ons weer breed in te zetten voor onze wijk. Te horen wat er onder jullie, de wijkbewoners leeft. Wat zoal een ieder bezig houdt, wat men graag wil, hoe men dingen ziet of wil verbeteren.
Burgerparticipatie en wijkbrede inspraak zijn een hot item. Maak er dan ook graag gebruik van.

 

Het woord is aan de bewoners en niet alleen meer aan de gemeente en/of professionals. Samen doen, naar elkaar luisteren, ideeën ventileren, etc. Opkomen voor jezelf en de buurt. Alleen of samen. Dat is het, niets  meer en niets minder.

Er staat veel op stapel in onze wijk. De wijkvernieuwing, een wijkplatform met en door bewoners, het digitale platform beijum.nl,  sluiting van enkele accommodaties, project Beijum Kieskleurig, vervolgaanpak speelplekken, detailhandel in Beijum op Oost en West en ga zo maar door.

Hoe staan we ervoor, hoe denk jij hierover, heb je een mening, een idee, een oplossing of mis je een activiteit of iets anders? Kom dan langs en deel het met ons. Samen kom je verder toch?

Je bent van harte welkom en de koffie en thee staan klaar.
We zijn open van 19.30 tot 21.00 uur.

Wij zien je graag,

Team de Wegwijzer
Buurtcentra in Beijum
Bewonersorganisatie Beijum
Wij Beijum
Gemeente Groningen- Gebiedsteam Oost
Historische werkgroep Beijum
De Bron

Geef een reactie