Vorig jaar is in het kader van het wijkvernieuwingsproject Beijum Bruist! gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een wijkbedrijf in Beijum.  Uitgangspunt bij een wijkbedrijf is om initiatieven en activiteiten die kunnen leiden naar werk samen te brengen in één organisatie. Er is geïnventariseerd welke activiteiten onderdeel kunnen zijn worden van een wijkbedrijf. Veel partijen in Beijum willen bij het uitvoeren van deze activiteiten samenwerken. Nu is het de bedoeling het plan concreet te maken.

We zoeken daarom een projectleider die het onderzoek kan afronden en een concept projectplan op kan stellen voor het opzetten van het wijkbedrijf.

Duur: eind september tot eind december 2020.

Reageren op deze projectopdracht kan tot 15 september 2020.

De volledige beschrijving van de opdracht: Projectopdracht ‘Wijkbedrijf Beijum’.

Geef een reactie