Digitaal Wijkplatform Beijum

GEACHTE BEZOEKER

Tot nader order komen de op deze site aangekondigde activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni aanstaande te vervallen. Dit i.v.m. het aangescherpte beleid t.a.v. het Corona virus.

24 maart 2020
Web redactie