Al vroeg leren bewegen en plezier hebben is belangrijk om op latere leeftijd te blijven bewegen. Vanuit gesprekken met ouders en organisaties is naar voren gekomen dat er weinig beweegaanbod is voor peuters en kleuters in Beijum. Daarom hebben SKSG Rode Pimpernel, WIJ Beijum, Het Heerdenhoes, de Gemeente Groningen en Sportwijk Beijum de handen ineen geslagen.

We hebben met elkaar om tafel gezeten en een plan gemaakt. SKSG bood het nijntje beweegdiploma al aan en wilde graag de lessen verzorgen voor alle peuters en kleuters uit de wijk. Een geschikte locatie werd gevonden in ‘Eigen Heerd’, waar het consultatiebureau, WIJ Beijum en Het Heerdenhoes zitten. Er zijn nieuwe toestellen aangeschaft, waardoor er uitdagende lessen gegeven kunnen worden.

Bij kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar vindt de grootste motorische ontwikkeling plaats. Door veel en gevarieerd te bewegen wordt het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller te leren en beter uit te voeren. Bewegen is ook belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes. Plezier is hierbij een erg belangrijke voorwaarde.

Thea ten Cate (SKSG Rode Pimpernel) en Tom Dijkman (Student Sportkunde Sportwijk Beijum) zullen de lessen verzorgen. Is jouw zoon of dochter in de leeftijd van 2-4 jaar? Dan ben je van harte welkom bij één van de gratis proeflessen. Vanaf januari 2020 zullen de eerste lessenreeksen plaatsvinden. Na afloop krijgen de kinderen het officiële nijntje beweegdiploma. Geef je op door een mailtje te sturen aan t.tencate@sksg.nl

Geef een reactie