Digitaal Wijkplatform Beijum
Sporten en bewegen is gezond. Maar niet alleen gezond, het is ook ontzettend leuk en gezellig! Sportwijk Beijum brengt bewoners in beweging. We zijn geen nieuwe organisatie, maar een beweging die anderen in beweging brengt. Wij brengen bestaand aanbod onder de aandacht en  helpen om nieuwe sporten en beweegmomenten te creëren vanuit de behoefte uit de wijk. We richten ons daarbij op alle inwoners van Beijum, jong en oud, al heel sportief of nog helemaal niet. Het gaat om plezier en lekker actief bezig zijn! We zoeken hierbij de verbinding met bestaande sportaanbieders en bewoners. Sporten vanuit de behoefte van de wijk Wij gaan uit van de kracht van de wijk en de bewoners. We doen dit doen door te kijken waar behoefte aan is, zoals sporten voor mensen die het minder breed hebben, voor kinderen en jongeren die minder snel op een vereniging zullen gaan, voor bewoners met een beperking of bewoners zonder netwerk en die zich eenzaam voelen. Ook willen we Beijumers helpen om gezond en vitaal te worden. We zien de kracht van sport en bewegen en willen graag samen de wijk fit en gezond maken en leefbaar maken. Bestaand en nieuw sportaanbod in de wijk Vanuit deze eerste verkenning zijn er diverse activiteiten gestart, waaronder Walking Football, Discgolf en een wandelgroep. Op dit moment zijn aangesloten WIJ Beijum, GVAV, Oosterparkers, DIO, Indoor Soccer Centre, ROG, Pitch & Putt, Snowlimits en BijHem Community. We nodigen ook andere bewoners en partijen uit om onderdeel te zijn van Sportwijk Beijum. Een deelnemer aan de wandelgroep vertelt: “Een uur beweging en frisse lucht met een leuke groep vind ik een mooi begin van de dag. Daarna is het koffiedrinken ook een gezellig moment.” Communicatie We willen geen nieuwe organisatie zijn, maar een beweging. We sluiten daarom aan bij bestaande initiatieven. Voor de communicatie hebben we een samenwerking met www.beijum.nl; het online wijkplatform. Hierop kan je meer lezen en de sportactiviteiten vinden. Op www.facebook.com/Sportwijkbeijum lees je inspirerende verhalen en artikelen De komende tijd willen we Sportwijk Beijum verder uitbreiden met een kernteam van bewoners, sportaanbieders en het WIJ-team. Heb je hiervoor interesse, laat het ons weten via de mail