“Energieteam De Werkbeij” is een werkgroep in Beijum die:

  1. mee wil denken en praten over de energieplannen van de gemeente Groningen, en
  2. woningeigenaren wil ondersteunen die zelf energiemaatregelen aan hun huis willen treffen.

Wij werken van meet af aan samen met de gemeente en worden ondersteund door energiecoöperatie Grunneger Power. De gemeente maakt plannen voor alle stadswijken om deze uiteindelijk van het aardgas af te sluiten. Dat geldt ook voor onze wijk. Hoe en wanneer dat gebeurt, is ons aller belang. Wij streven ernaar dat de belangen van bewoners zo goed mogelijk worden meegenomen bij deze operatie. Met de naam “Werkbeij” willen we aangeven dat de ijver van de werkgroep in het belang van het klimaat en in het belang van de Beijumse gemeenschap moet zijn.

Taak van de overheid of taak van ons allemaal?

Officieel is het de taak van de gemeente om de omschakeling naar duurzame energie in woonwijken te organiseren. Van het (aard)gas af is mede mogelijk door gebruik te maken van energie die dicht bij huis kan worden opgewekt uit zon, wind, en met behulp van warmtepompen uit de omgeving. Dat opwekken van energie hoeft niet per se door grote bedrijven te gebeuren. Een doel dat ook door de gemeente wordt onderschreven is dat burgers invloed hebben en meebeslissen over de nieuwe energievoorziening. Een deel van de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het energievraagstuk ligt bij huiseigenaren. Zij kunnen nu al of in de naaste toekomst energiebesparende maatregelen uitvoeren. Dat kan goed zijn voor hun eigen portemonnee en wooncomfort.

Uiteindelijk wordt een z.g. systeemkeuze voor elke wijk of voor delen van de wijk gemaakt. Dat kan betekenen dat alle huizen elektrisch met warmtepompen worden verwarmd of dat er een warmtenet wordt aangelegd waarmee door een pijp warmte naar de woningen wordt gebracht. Maar in alle gevallen zal er ook in de woningen moeten worden geïnvesteerd om ze geschikt te maken voor de nieuwe manier van verwarmen.

Het voorkomen van klimaatverandering vinden wij een hoog goed, maar tegelijk is onze inspanning erop gericht om in samenwerking met de gemeentelijke en/of andere overheden, de woonlasten acceptabel te houden. Dat is van groot belang voor mensen met een beperkte financiële draagkracht.

Digitale bijeenkomst “Van het gas af en dan?” op 24 februari

Op woensdag 24 februari jongstleden organiseerde De Werkbeij haar eerste digitale bijeenkomst “Van het gas af en dan?”, speciaal voor eigenaren van een koopwoning in Beijum. Meer dan 200 Beijumers keken en luisterden naar presentaties van Grunneger Power, de gemeenten Groningen en het Energieteam zelf. De volledige bijeenkomst is hier terug te zien. De vragen die we hebben gekregen voor, tijdens, en na het webinar hebben we hier verzameld en beantwoord.

We hebben via e-mail ook al veel aanmeldingen gekregen van woningen die als voorbeeld kunnen dienen voor grote verduurzamingsmaatregelen in de hele wijk. We gaan binnenkort aan de slag om daar een representatieve steekproef uit te selecteren voor een uitgebreid woningonderzoek. Tot die tijd kunt u natuurlijk al wel een gratis advies van de wijkenergiecoaches voor kleine maatregelen aanvragen.

Wilt u meer weten of meedoen met De Werkbeij?

Kijk op de website van Grunneger Power of stuur een mailtje aan werkbeij@beijum.nl.