PKN de Bron

Wie we zijn

De Bron is één van de protestantse wijkgemeenten in de stad Groningen.
De leden van De Bron wonen voor het merendeel in de wijken Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh. Iedere zondag is er een viering in het kerkelijk centrum aan de Bentismaheerd (behalve de derde zondag van de maand).
Het hele jaar door zijn er in De Bron mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en de praten over wat je bezighoudt en is er ruimte voor andere activiteiten. We ondersteunen van harte de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, zowel binnen De Bron als in de wijken.
We proberen midden in de wijk te staan, met de deur altijd open.

Een stukje historie
In 1979 is de Bron gestart als Samen-op-weg gemeente Beijum (geen onderscheid tussen gereformeerd of hervormd). Eerst met bijeenkomsten bij iemand thuis, daarna in het Heerdenhoes en vervolgens lange tijd in de Beijumkorf. En uiteindelijk met een eigen kerkgebouw, gekoppeld aan De Heerdstee.
De Bron heeft altijd nauw samengewerkt met de Katholieke parochie in de Mamrehoeve (waar nu het kinderdagverblijf zit, achter het benzinestation) waar dertig jaar geleden het eerste kerkasiel in Nederland heeft plaatsgehad. Maandenlang heeft de Bron, samen met de Walfriedparochie en heel veel vrijwilligers uit de wijk een tamil-gezin opgevangen. Uiteindelijk heeft dit gezin een verblijfsvergunning gekregen. Dit kerkasiel heeft geleid tot de opstelling van het Charter van Groningen en de oprichting van de Stichting Inlia.
De Bron heeft dus al die jaren een grote rol gespeeld in de wijk en stelt zich ook meer en meer tot doel om een ontmoetingsplek in de wijk te zijn.

www.pkndebron.nl