Heerdenhoes

Beijum werd gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw. De eerste bewoners van de nieuwe wijk betrokken hun nieuwbouwwoning in 1978. De straatnamen hebben allen een relatie naar het woord ‘heerd’, wat vrij vertaald boerderij betekent.

Sinds 2006 werken de buurtcentra het Heerdenhoes en de Kleihorn samen in de stichting Buurtcentra in Beijum. Sinds februari 2019 bestaat de Kleihorn niet meer als buurtcentrum.

De buurtcentra hebben een belangrijke functie bij het in stand houden van de sociale verbanden en de leefbaarheid in de buurt. Er worden problemen gesignaleerd en aangepakt. Regelmatig worden er aantrekkelijke activiteiten georganiseerd.

Diverse instellingen leveren hun specifieke bijdrage aan het wel en wee van de centra en de wijkbewoners. Alle hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

De beheerders in onze accommodaties zijn werkzaam bij Sociaal Buurt Beheer. (onderdeel van WerkPro)