Sinds december 2015 is Bij Bosshardt gevestigd in de Amkemakoepel bij de parkeerplaats achter de Aldi.
Bij Bosshardt is vernoemd naar Majoor Bosshardt, een icoon van het Leger des Heils en bij velen nog bekend.
In de huiskamer wordt haar gedachtegoed voortgezet; Bij Bosshardt is gastvrij, huiselijk, gezellig en veilig.
 
De huiskamer voor en door de buurt draait op vrijwilligers uit de buurt. Maar er is ook een professionele kracht van het Leger des Heils aanwezig.
Bij Bosshardt heet iedereen welkom. Het maakt niet uit wat voor achtergrond of levensovertuiging je hebt. We zijn 
er voor iedereen! Jong en oud, uit Beijum of andere wijken. 
 
De bezoeker is de sterk bepalende factor in alles. Het aanbod van de activiteiten wordt afgestemd op wat er gevraagd wordt.
Actief bezig zijn mag maar hoeft niet. Er is altijd ruimte om gewoon rustig de krant te lezen of een kopje koffie te drinken met al dan niet een gezellige babbel. Daarnaast is er gelegenheid tot biljarten of sjoelen.  
 
Kom je ook eens langs?
 
Openingstijden;
Maandag 12.00 – 15.00uur – koffie inloop
Dinsdag 10.30 – 13.00uur – koffie inloop en in de even week om 12uur warme maaltijd
Woensdag 12.00 – 15.00uur – koffie inloop en in de oneven week om 17.30uur warme maaltijd
Donderdag 10.30 – 13.00uur – repetitie Beijumer Bosshardt koor (geen vrije koffie inloop)
Vrijdag 10.30 – 13.00uur – koffie inloop en verse soep. Elke laatste vrijdag van de maand bingo van 13.00 – 14.30uur.
 
Bij Bosshardt
Amkemaheerd 481a
9736 KG Groningen
T   088 065 2240

https://legerdesheils.nl/noord/bijbosshardt-groningen-beijum