De Bewonersorganisatie Beijum (BOB), opgericht in 1983,  is de door de gemeente erkende bewonersorganisatie voor Beijum.

Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid in Beijum, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede inspraak en faciliterend daar waar het nodig is. Zo geven wij bijvoorbeeld financiële ondersteuning aan een aantal Heerden commitees voor onderhoud van de eigen woonomgeving en de landelijke Burendag.  Wij zijn een vereniging waar inwoners van en ondernemers in Beijum gratis lid van kunnen worden.

Onderdeel van de bewonersorganisatie is de werkgroep Groen, Grijs & Verkeer.

De werkgroep Groen, Grijs & Verkeer zet zich in op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud en verkeersveiligheid van de woonomgeving  en openbare ruimte in Beijum en directe omgeving. Het gaat dan van zwerf- en drijfvuil tot rondslingerende winkelwagens, van groenbeleid tot speel voorzieningen.en van zebrapaden tot parkeerbeleid.

Kennis maken? Meer weten? Mee denken?  Kom dan eens langs op het inloopspreekuur, elke dinsdag van 10 – 12 uur. De Bewonersorganisatie Beijum heeft een flexplek in het WIJ Beijum pand. Ook kunt u ons mailen of gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Adres  Melsemaheerd 2

Telefoon 06-53825843

e-mail info@beijum.org

internet www.beijum.org