Beijum, één van de vroegst bewoonde gebieden in de provincie Groningen, behoort sinds 1969 tot de gemeente Groningen. Daarvoor viel het onder de gemeenten Bedum en Noorddijk. Na de oplevering van de eerste woningen in 1978, is Beijum uitgegroeid tot de grootste multi-culturele wijk in de stad. De wijk telt zo’n 13.000 inwoners en 6.000 voordeuren, verdeeld over 44 zogenaamde heerden (recentelijk is de Melsemaheerd toegevoegd). Deze straatnamen verwijzen naar namen van Ommelandse boerderijen, in het Gronings ‘heerden’ genoemd. Meer over de geschiedenis en ontwikkeling van Beijum is te vinden op www.historischbeijum.nl

Het grootste deel van Beijum is als bloemkoolwijk ontworpen, vooral voor gezinnen met opgroeiende kinderen. De wijk heeft een grote verscheidenheid aan woningtypen, waaraan vele architecten hebben bijgedragen. Beijum is de groenste wijk van Groningen met een prachtig wijkpark, de Groene Long, dat van oost naar west midden door de wijk loopt. Ook langs het Boterdiep aan de noordkant van de wijk ligt een prachtig park. Aan de oostzijde van Beijum loop je zo het Beijumerbos in.

In Beijum-west tref je Winkelcentrum Beijum aan, in oost een groot plein met onder andere buurtcentrum het Heerdenhoes en de bibliotheek en in het midden van Beijum jongerencentrum het Trefpunt. Verder treffen we  kerkgenootschappen, basisscholen, een gezondheidscentrum en een sporthal in Beijum aan.