Beijum, één van de vroegst bewoonde gebieden van de provincie Groningen behoort sinds 1969 tot de gemeente Groningen. Daarvoor viel het onder de gemeente  Bedum.Na de oplevering van de eerste woningen in 1978 is Beijum uitgegroeid tot de grootste multi-culturele wijk in de stad, de wijk telt bijna 13.000 inwoners en 6000  voordeuren verdeeld over 42 zogenaamde heerden. Deze straatnamen zijn ontleend aan de Ommelandse boerderijen, in het Gronings “heerden” genoemd. Meer over  de geschiedenis en ontwikkeling van Beijum is te vinden op www.historischbeijum.nl

Voor het verreweg grootste deel is Beijum als bloemkoolwijk ontworpen voor gezinnen met opgroeiende kinderen en heeft het een grote verscheidenheid aan woningtypen waaraan  diverse architecten hun deel hebben bijgedragen.  Beijum is tevens de groenste wijk van Groningen met een prachtig wijkpark, de Groene Long, die van oost naar west  midden door de wijk loopt.

De wijk kent onder meer 2 winkelcentra, kerkgenootschappen, diverse basisscholen, een gezondheidscentrum, sporthal, bibliotheek en een sociaal team Wij Beijum. Men kan voor vele diverse activiteiten terecht bij drie in de wijk verspreidde buurtcentra en  jongerencentrum het Trefpunt.